دولت هنوز مصوبه 650 هزار تومانی مسکن کارگری را ابلاغ نکرده استدولت هنوز مصوبه 650 هزار تومانی مسکن کارگری را ابلاغ نکرده است

افزایش دادن:

رئیس اقتصاد – نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کارگران منتظر ابلاغیه دولت برای تصویب حق مسکن به مبلغ 650 هزار تومان هستند.

هادی ابویی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره حق مسکن 650 هزار تومانی کارگران اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی کار. شورای کار، این مصوبه باید از فروردین اجرا شود. مصوبه جدید باید به زودی توسط دولت منتشر شود، پس از ابلاغ، کارفرمایان حقوق معوقه کارگران را پرداخت کنند.
ابویی گفت: نامه رئیس مجلس تنها اجرای وظیفه قانونگذار در نظارت بر اجرای قانون بوده است. دولت باید به زودی اجرای مصوبه 650 هزار تمنی را اعلام کند هر بار که این مصوبه ابلاغ می شود مابه التفاوت از فروردین ماه باید به کارگران پرداخت شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرایی نشده است. اما کارگران منتظر پیامی از سوی دولت هستند. در شرایط کنونی کارگران با مشکلات زیادی مواجه هستند. حق مسکن 650 هزار تومانی سهمی ندارد.
وی ادامه داد: وقتی از مصوبه ای صحبت می کنیم به این معناست که سه طرف شرکای اجتماعی آن را تایید می کنند. شورای عالی کار قانونی سه جانبه میزان دستمزدی را که حق مسکن بخشی از آن است تعیین می کند و لذا ارسال مصوبه به هیأت وزیران صرفاً از جهت اطلاع رسانی به دولت است و در صورت مشاهده مشکل، آن را اعلام می کند. باید برای تعدیل به شورا برگردانده شود تا هیأت وزیران عدد دیگری را تصویب کند و در این سالها چنین چیزی وجود نداشت و اکنون منتظر ابلاغ تصمیم هستند.
انتهای پیام/حتما بخوانید:
مبارزه جدی با اشتغال غیر مجاز در خارج از کشور

دیدگاهتان را بنویسید