نظارت بر طرح های اشتغال در کشور در سه مرحله
نظارت بر طرح های اشتغال در کشور در سه مرحله

افزایش دادن:

فصل اقتصاد – با ایجاد مرکز تماس برای نظارت بر طرح اشتغال در کشور، با رصد سه مرحله ای طرح های اشتغال به صورت پیامکی، تلفنی و زمینی از انحراف منابع تخصیص یافته در این حوزه جلوگیری می شود.

خردادماه سال جاری با همکاری خدمات ارتباطی رایتل مرکز تماس طرح پایش اشتغال جمعیت کشور افتتاح شد. هدف از ایجاد مرکز تماس، نظارت بر اجرای طرح های اشتغال در کشور در چارچوب «برنامه ملی اکوسیستم اشتغال» و راستی آزمایی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی نظارت» و همچنین نظارت بر اجرا است. شاخص های کمی و کیفی اهداف اشتغال در سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور.
پیش از این هیچ نظارتی بر روند پروژه ها برای پرداخت وام و ایجاد اشتغال وجود نداشت و منابع تا حد زیادی منحرف می شد، اما با راه اندازی مرکز تماس پایش اشتغال، چندین مرحله نظارتی برای اطمینان از اشتغال واقعی در حال انجام است.
محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این خصوص می گوید: مرکز ملی پایش اشتغال کشور سیاست ها و برنامه های اشتغال را زیر نظر دبیرخانه شورای عالی اشتغال مدیریت می کند و وظیفه آن ایجاد است. هماهنگی بین سطوح مختلف نظارت (پیامک، تلفن، موبایل) و همچنین نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ملی اکوسیستم اشتغال.
وی می افزاید: با توجه به استان ها پایش میدانی با کمک مراکز مشاوره و بازرگانی و همکاران استانی که وظیفه نظارت بر ایجاد اشتغال کل جامعه آماری را بر عهده دارند آغاز می شود.
به گفته معاون اشتغال، نظارت در سه مرحله «تایید متنی»، «تلفنی» و «نظارت در محل» صورت می‌گیرد و مهم‌ترین بخش نظارت در حوزه استخدامی، نظارت در محل است. ، که در پنج انجام می شود. سطوح
وی می گوید: این مرکز موظف است کلیه طرح ها را دو بار در فواصل زمانی مشخص به صورت تلفنی رصد کند و اپراتور رایتل نقش معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کار و کمک به سازمان کاریابی کشور را ایفا می کند.
بی شک سیاست اشتغال مستلزم آمار واقعی اشتغال و جویای کار و همچنین وضعیت بازار کار است، بنابراین با ایجاد مرکز تماس پایش اشتغال در کشور می توانید آمار دقیق و واقعی اشتغال را که در کشور رصد می شود، بدست آورید. طرح های اشتغال
مرکز تماس طرح پایش اشتغال کشور به منظور نظارت بر اجرای طرح های اشتغالزایی کشور در قالب «برنامه ملی اکوسیستم اشتغال» و بررسی اشتغال ثبت شده در «سامانه ملی پایش اشتغال» و همچنین بررسی تخصیص منابع و پرهیز از انحرافات سرمایه گذاری، با توجه به توصیه های لازم برای اجرای سامانه نظارت جامع اشتغال کشور راه اندازی شد.
در حال حاضر طرح های ثبت شده در سامانه ملی رصد اشتغال کشور توسط مرکز تماس طرح نظارت بر اشتغال کشور با همکاری رایتل به شماره 09200006373 رصد می شود.
انتهای پیامحتما بخوانید:
جزئیات برنامه های دولتی برای ایجاد مشاغل جدید و ساماندهی بازار کار در دستور کار قرار دارد