پرداخت اعتبار برای ایجاد شغل برای 38000 نفر در منزل
گروه اقتصاد – بر اساس گزارش های وزارت کار، توسعه و گسترش حوزه مشاغل خانگی، صدور نزدیک به 93 هزار مجوز مشاغل خانگی، پرداخت کمک به بیش از 38 هزار متقاضی مشاغل خانگی از جمله اقدامات مهم در این زمینه.

حتما بخوانید:
کوتاه شدن شرایط صدور ضمانت نامه به صندوق ضمانت تعاونی

دیدگاهتان را بنویسید