پروازهای لوفت هانزا فردا از سر گرفته می شود
پروازهای لوفت هانزا فردا از سر گرفته می شود

افزایش دادن:

فصل اقتصاد – رئیس شرکت فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: پروازهای لوفت هانزا و اتریش از فردا طبق برنامه قبلی انجام می شود.

سعید چلباری گفت: بنا به گفته سخنگوی لوفت هانزا، پروازهای لوفت هانزا و اتریش از فردا طبق برنامه قبلی انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: پرواز فردا به دلیل عدم حضور خدمه با هشت ساعت تاخیر انجام می شود.
پروازهای لوفت هانزا در روزهای پنجشنبه و جمعه به دلیل بیانیه این شرکت مبنی بر کشف جسد در هواپیما لغو شد.
انتهای پیامحتما بخوانید:
پرداخت وام بازسازی 39000 واحد پارچه فرسوده