11 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستائیان در نظر گرفته شده است
بخش اقتصاد – کارگروه ملی اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری یک سال بعد تشکیل شد و مقرر شد بیش از 11 هزار میلیارد تومان منابع به معضل اشتغال روستاییان اختصاص یابد. و عشایر کشور.

حتما بخوانید:
بارش برف و باران در ایران پروازهای مهرآباد را متوقف کرد!

دیدگاهتان را بنویسید