22 هزار میلیارد تومان برای ساخت راه آهن رشت – آستارا نیاز است
22 هزار میلیارد تومان برای ساخت راه آهن رشت - آستارا نیاز است

افزایش دادن:

بخش اقتصاد – مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، راه آهن رشت – آستارا را مهم ترین پروژه ریلی کشور خواند که به 22 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و گفت: این خط ریلی تکمیل می شود. کریدور شمال به جنوب که راه آهن ایران را به آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی متصل می کند.

خیرالخادمی درباره وضعیت راه آهن رشت – آستارا و حضور روسیه در این پروژه گفت: طول این خط ریلی 164 کیلومتر است و به دلیل در دسترس بودن زمین کشاورزی، حدود 50 درصد مسیر نیازمند احداث است. یک پل که 52 کیلومتر طراحی پل آن انجام شده است
وی این خط ریلی را مستلزم سرمایه گذاری زیادی دانست و گفت: یکی از گره های این پروژه تملک زمین در مسیر است چرا که در تمام طول این پروژه زمین های کشاورزی با ارزشی وجود دارد و وام 2000 میلیاردی. تومان برای تهیه آنها نیاز است. زمین ها همچنین برای ساخت پروژه 20 هزار میلیارد تومان نیاز است که باید از منابع داخلی و خارجی استفاده کنیم و کل هزینه این پروژه 22 هزار میلیارد تومان است.
مدیرکل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور با بیان اینکه روسیه در حال حاضر در حال آماده سازی برای سرمایه گذاری و ساخت این پروژه است، افزود: وزارت راه و شهرسازی علاوه بر تلاش برای استفاده از منابع خارجی همچنین نظارت برای اطمینان از اعتبار از منابع.ویژه داخلی در حال انجام است.
خادمی گفت: در سفر رئیس جمهور ایران به مسکو و دیدارهای مشترک با رئیس جمهور روسیه، تمایل این کشور برای مشارکت در پروژه رشت – آستارا بیشتر شد. در نتیجه مذاکرات، گروه های کارشناسی روسی از این جاده بازدید و مشخصات فنی پروژه را دریافت کردند که باید در مدت یک ماه نتایج را اعلام می کردند تا در مورد نحوه ساخت به تفاهم برسند.
به گفته خادمی، روسیه باید روش کمک مالی روسیه را در این پروژه تعیین کند: از طریق وام دولتی، سرمایه گذاری مشترک یا فاینانس.
بر اساس اعلام وزارت راه، مدیرعامل شرکت ملی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، راه آهن رشت – آستارا را پروژه ای کلیدی و راهبردی خواند که شبکه ریلی کشور را تکمیل می کند و می تواند از طریق ترانزیت سود کلانی را به همراه داشته باشد. آینده کشور ما با توجه به اینکه مسیر رشت – آستارا بهترین کریدور مواصلاتی جنوب شرقی آسیا در شرق اروپا و روسیه است، انتظار می‌رود محموله‌های سنگین و حجم زیادی از کالا بین روسیه و هند یا اروپای شرقی و هند را جذب کند.
خادمی تاکید کرد: بنابراین ساخت این پروژه هم به نفع ایران و هم کشتیرانی بین المللی است و تحولی در کشتیرانی بین المللی ایجاد می کند و می تواند زمینه ساز استفاده از زمین ایران به عنوان مسیر ترانزیتی بار شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشور گفت: با وجود اینکه ساخت راه آهن 800 میلیون یورو هزینه دارد، منتظر روسیه نخواهیم بود و در عین حال به دنبال تامین مالی هستیم. از منابع دیگر
وی تاکید کرد: راه آهن رشت – آستارا مهمترین پروژه ریلی کشور است که کریدور شمال – جنوب را تکمیل و ایران را به آذربایجان، روسیه و اروپای شرقی متصل می کند.
انتهای پیامحتما بخوانید:
افتتاح 1237 استاندارد مهارت و امضای تفاهم نامه مهارت با دانشگاه تهران